Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

Domeniile de activitate ale Oficiului

Firma noastra drept angajat de mai mulți ani și legea practică de consiliere în interesul eficienței, dar cu o viteză și taxele accesibile. Cu sinceritate față de client și de lungă durată experienta oferim o acoperire legal cuprinzător.


DOMENII DE ACTIVITATE cabinetului nostru sunt:
 •  Ordin de plata (pentru cecuri și cambiile dezonorat, leasing și a reveni în proprietatea închiriată)
 • Proprietate de cumparare (titluri verifica)
 • Afaceri (sau nu) contracte de leasing - Acțiune împotriva chiriaș pentru inchiriat
 • Achiziționarea obligatorie
 • Contractele proiect și de franchising
 • Versiunea divorț consensual sau divorț contradictorie.
 • Solicitării de despăgubiri de la accidente de masina  
 • Datoriile-privat Stabilirea comercianți și întreprinderi
 •  Gospodării îndatorate 
 • Faliment și reorganizare AL FIRMELOR
 • Acoperire legală "Startup" de afaceri 
 • Traduceri din și în română, bulgară, engleză, italiană
 • http://www.nasioudis.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου